Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Erasmus Law Lectures
Europa Instituut Utrecht
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
IvO Center for Financial Law en Governance (ICFG)
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht en samenleving
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Hazelhoff Financial Law Series
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
VAR Vereniging voor Bestuursrecht
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
Wet & Geschiedenis
Willem Pompe Instituut
 

Vereniging voor Milieurecht

De Vereniging voor Milieurecht (VMR) stelt zich ten doel de belangstelling voor en de beoefening van het milieurecht te bevorderen. Zij houdt zich met name bezig met regelgeving op het gebied van de milieuhygiëne en natuur- en landschapsbehoud. In deze reeks verschijnen onder meer de teksten van de ledenvergaderingen en de door de VMR georganiseerde workshops.

Met recht naar een circulaire economie

Met recht naar een circulaire economie (deel 2017)

Chris Backes, John Tieman en Natasja Teesing
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐394‐4 | paperback | 1e druk | € 44,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐719‐7 | Digitaal boek | € 32,99
Duurzame handel in juridisch perspectief

Duurzame handel in juridisch perspectief (deel 2014)

J.M. Bazelmans, W. Th. Douma, L.F.H. Enneking, S. van ‘t Foort, K. Jesse, M.M. van der Kooij, M.M.P. van Oorschot, M.A. Robesin, N.J. Schrijver, S. van der Velde, J.M. Verschuuren, A.L. Vytopil en L.F. Wiggers-Rust
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐020‐2 | paperback | 1e druk | € 46,50
Wabo: antwoorden op praktijkvragen

Wabo: antwoorden op praktijkvragen (deel 2010)

Y.G.C.M. Bijkerk, J.H.G. van den Broek, P.J.J. van Buuren, R. Leijendekker-van Kraam en B. Rademaker
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Natuur(lijk) met recht beschermd: naar een effectieve en hanteerbare natuurbescherming

Natuur(lijk) met recht beschermd: naar een effectieve en hanteerbare natuurbescherming (deel 2010)

Ch.W. Backes, C.J. Bastmeijer, M.E.A. Broekmeyer, I.M.A. Heitkönig, A.E.M. Ninaber, M.A. Poortinga, E. Smidt, M. van Veen, K. Willems en H.E. Woldendorp
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Crisis- en herstelwet (2009-4)

Crisis- en herstelwet (2009-4) (deel 2009)

H.A.J. Gierveld, A.G.A. Nijmeijer, C. Pasteuning, G.A. van der Veen en M.J.C. Visser
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Bij twijfel (niet) doen

Bij twijfel (niet) doen (deel 2009)

T. Arnoldussen, W.J. Kortleven, R. Pieterman, B.J. Schueler en J.F.M. Versteegh
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Europees milieurecht in de Lage Landen

Europees milieurecht in de Lage Landen (deel 2009)

Ch.W. Backes, J. Bouckaert, G. van Calster, D.J.M. de Grave, J.M. Prinssen, H. Schoukens, P. Vandenheede en H.H.B. Vedder
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Juridische aspecten van klimaatverandering

Juridische aspecten van klimaatverandering (deel 2009)

J.M. Bazelmans, M.K. de Bruin, C.J.H. Cozijnsen, R.G.M. van Ekdom, P. jong, A.M. Keessen, A.J. Kolff-Hill, K. Mertens, M.G.W.M. Peeters, Th. Peters, M.A. Robesin, H.F.M.W. van Rijswick, R. Weishaar en H.E. Woldendorp
 • Icon_ebook 978‐94‐6094‐685‐1 | Digitaal boek | € 25,99
Wie beschermt het natuurbeschermingsrecht

Wie beschermt het natuurbeschermingsrecht (deel 2008)

A. Cliquet, G. van Hoorick, F. Kremer, H. Schoukens, J.M. Verschuuren, K. Wheeler en H.E. Woldendorp
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht

Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht (deel 2008)

H.C. Borgers, R.J.M.H. de Greef, F.C.M.A. Michiels en M. Oosting
 • Icon_printbook 978‐90‐5454‐569‐9 | paperback | 1e druk | € 28,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6094‐065‐1 | Digitaal boek | € 16,99
Ontwikkelingen in het Europees milieustrafrecht

Ontwikkelingen in het Europees milieustrafrecht (deel 2008)

M.G. Faure, A. de Lange, M.J.C. Visser en J.J. Wiarda
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de bescherming van natuur en milieu

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de bescherming van natuur en milieu (deel 2008)

V.J. van den Broek, D.M.D. van Cooten, A.A.C.J. Janssen en D.A. Kamphorst
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Klimaatverandering en de rol van het milieurecht

Klimaatverandering en de rol van het milieurecht (deel 2007)

J.H.G. van den Broek, J. Gupta, J.H. van den Heuvel, H.H. Luigies, M. Peeters, M. de Rijk, J. Spier en R. Uylenburg
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Aan de grens van milieuvergunning

Aan de grens van milieuvergunning (deel 2007)

A. Carette, A. Dijkzeul, F. Francois, I. Larmuseau, P.C. Roos en R. Uylenburg
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Agrarisch milieu

Agrarisch milieu (deel 2007)

Lydia Janssen
 • Icon_ebook 978‐94‐6094‐091‐0 | Digitaal boek | € 19,99
Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken

Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken (deel 2007)

H.C. Borgers, J.H.G. van den Broek, H.E. Bröring, T.C. Leemans en I.P. Sievers
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Milieu en Luchtvaart

Milieu en Luchtvaart (deel 2007)

A.H.J. van den Biesen, G.M. van den Broek, I. Larmuseau en J.A.M. van der Velden
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Modernisering algemene regels Wet milieubeheer (deel 2006)

E. Alders, P. Houweling, W. Numan, P. Spigt en E. Topman
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005

Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005 (deel 2006)

J.R. van Angeren, J.M. Bazelmans, C.J.H. Cozijnsen, A. Driesprong, J.A.E. van der Jagt, M. Peeters en I.J. Verbaan
 • Icon_ebook 978‐94‐6094‐113‐9 | Digitaal boek | € 15,99
De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning (deel 2006)

A.G.J. Aarsen, G.J. Boschloo, M.J. Dresden, F.C.M.A. Michiels en A.E.M. Ninaber
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Regeling inzake luchtkwaliteit; Nederland op slot?, Eerste druk

Regeling inzake luchtkwaliteit; Nederland op slot?, Eerste druk (deel 2006)

E.T. Schutte-Postma, G.C.W. van der Feltz, M. de Hoop, R.H. Groen en W. Blom
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Externe veiligheid

Externe veiligheid (deel 2006)

E.C.M. Schippers, J.H.K.C. Soer, D. de Jong, Y.G.C.M. Bijkerk, E. Broeren en P.C. Cup
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
is al toegekend

is al toegekend (deel 2005)

H.C. Borgers, J.H.G. van den Broek, J.P.A. Lamé, F.C.M.A. Michiels en M.A. Robesin
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
IPPC: in wetgeving en praktijk

IPPC: in wetgeving en praktijk (deel 2005)

J. Teekens, R.A.J. van Gestel, M.T. Taal, P.W.T. Rosendaal en R.A. Versfeld
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Ruimtelijke inrichting en handhaving op de Noordzee, Eerste druk

Ruimtelijke inrichting en handhaving op de Noordzee, Eerste druk (deel 2004)

H.M. Dotinga, S.M.L.M. Spoor, J.P. van de Water, M.M. Baretta en E.J.A. van der Boom
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Emissiehandel, Eerste druk

Emissiehandel, Eerste druk (deel 2004)

F. van Brenk, H. Klein Lankhorst, M. Mensink en M. Peeters
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Flora- en faunawet, Eerste druk

Flora- en faunawet, Eerste druk (deel 2004)

Ch.W. Backes, J.H.G. van den Broek, A.J. Durville, M. van Geilswijk en J.A.M. van Spaandonk
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Milieubescherming in het omgevingsplan

Milieubescherming in het omgevingsplan

Natasja Teesing
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐358‐6 | paperback | 1e druk | € 44,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐667‐1 | Digitaal boek | € 32,99