Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Civilologie | Civilology
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Erasmus Law Lectures
Europa Instituut Utrecht
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
IvO Center for Financial law en Governance (ICFG)
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht en samenleving
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Hazelhoff Financial Law Series
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
VAR Vereniging voor Bestuursrecht
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
Wet & Geschiedenis
Willem Pompe Instituut
 

NILG - Markt, overheid en recht

In de reeks Markt, Overheid & Recht wordt gepubliceerd over de rechtsontwikkeling op het terrein waarmarkt en overheid elkaar ontmoeten. De reeks Familie & Recht maakt deel uit van de boekenreeks van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG). 

Het NILG is een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelt onderzoek op het terrein van law and governance te bevorderen. Het staat open voor samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen. De huidige partners van het NILG zijn het Groningen Centre for Law and Governance, het Kooijmans Instituut for Law and Governance, de Law and Governance Group van Wageningen University and de leerstoelgroep Law, Governance & Technology van de Universiteit Twente. Het onderzoeksthema van het NILG is de interactie tussen publieke en private belangen en publieke en private actoren bij de governance, regulering en juridische behandeling van sociale, politieke en economische relaties.

De bestuurder in het onderwijs

De bestuurder in het onderwijs (deel 7)

Martijn Nolen
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐292‐3 | paperback | 1e druk | € 75,50
De Dienstenrichtlijn in Nederland

De Dienstenrichtlijn in Nederland (deel 6)

Marleen Botman
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐133‐9 | paperback | 1e druk | € 74,50
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐402‐8 | Digitaal boek | € 52,99
Semipublieke instellingen

Semipublieke instellingen (deel 5)

Niels Jak
  • Icon_printbook 978‐90‐8974‐997‐0 | paperback | 1e druk | € 59,00