Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Erasmus Law Lectures
Europa Instituut Utrecht
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
IvO Center for Financial Law en Governance (ICFG)
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht en samenleving
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Hazelhoff Financial Law Series
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
VAR Vereniging voor Bestuursrecht
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
Wet & Geschiedenis
Willem Pompe Instituut
 

NILG - Familie & Recht

De reeks Familie & Recht is gericht op debat tussen theorie en praktijk op het terrein van het familierecht in brede zin. Kennisuitwisseling met andere wetenschapsgebieden, zoals de sociale wetenschappen, speelt hierbij een belangrijke rol. Monografieën, proefschriften, conferentiebundels en commentaren maken deel uit van de reeks. De reeks Familie & Recht is onderdeel van de samenwerking van Nederlandse specialisten op het gebied van het familierecht in het kader van de Alliantie Familie & Recht en maakt deel uit van de boekenreeks van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG). De uitgaven zijn bestemd voor advocaten, notarissen, rechters, wetenschappers en ambtenaren van de burgerlijke stand.

Het NILG is een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelt onderzoek op het terrein van law and governance te bevorderen. Het staat open voor samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen. De huidige partners van het NILG zijn het Groningen Centre for Law and Governance, het Kooijmans Instituut for Law and Governance, de Law and Governance Group van Wageningen University and de leerstoelgroep Law, Governance & Technology van de Universiteit Twente. Het onderzoeksthema van het NILG is de interactie tussen publieke en private belangen en publieke en private actoren bij de governance, regulering en juridische behandeling van sociale, politieke en economische relaties.

Koude uitsluiting

Koude uitsluiting (deel 2)

M.V. Antokolskaia, B. Breederveld, J.E. Hulst M.Sc., W.D. Kolkman, F.R. Salomons en L.C.A. Verstappen
 • Icon_printbook 978‐90‐8974‐406‐7 | paperback | 1e druk | € 55,50
Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht

Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht (deel 18)

Evelien van Wijk-Verhagen
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐457‐6 | 1e druk | € 47,00
Meer informatie Embargo tot 29 januari 2018
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen

Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen (deel 17)

Hans ter Haar
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐370‐8 | paperback | 1e druk | € 55,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐683‐1 | Digitaal boek | € 38,99
Internationale kinderontvoering

Internationale kinderontvoering (deel 16)

Merel Jonker, Manja Abraham, Christina Jeppesen de Boer, Wibo van Rossum en Katharina Boele-Woelki
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐146‐9 | paperback | 1e druk | € 51,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐426‐4 | Digitaal boek | € 34,99
De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind

De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind (deel 15)

Geeske Ruitenberg
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐140‐7 | paperback | 1e druk | € 97,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐412‐7 | Digitaal boek | € 67,99
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking

Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking (deel 14)

M. Tomassen - van der Lans
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐054‐7 | paperback | 1e druk | € 70,50 / $ 103,50 / £ 63,48
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐285‐7 | Digitaal boek | € 48,99
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?

De rol van de staat in familierelaties: meer of minder? (deel 13)

Katharina Boele-Woelki en Susanne Burri
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐049‐3 | paperback | 1e druk | € 33,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐278‐9 | Digitaal boek | € 22,99
M/V en verder

M/V en verder (deel 12)

Marjolein van den Brink en Jet Tigchelaar
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐039‐4 | paperback | 1e druk | € 40,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐274‐1 | Digitaal boek | € 27,99
Het fideicommis in de notariële praktijk

Het fideicommis in de notariële praktijk (deel 11)

Ronald Brinkman
 • Icon_printbook 978‐90‐8974‐965‐9 | paperback | 1e druk | € 36,00