Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Erasmus Law Lectures
Europa Instituut Utrecht
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
IvO Center for Financial Law en Governance (ICFG)
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht en samenleving
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Hazelhoff Financial Law Series
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
VAR Vereniging voor Bestuursrecht
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
Wet & Geschiedenis
Willem Pompe Instituut
 

IvO Center for Financial Law en Governance (ICFG)

Het ICFG (IvO Center for Financial Law en Governance) is het multidisciplinaire onderzoekscentrum van Erasmus School of Law op het gebied van financieel recht en governance. Het ICFG heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, studenten en professionals bijeen te brengen om zo te komen tot een hoogwaardige uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen en andere partijen op de financiële markten. Het ICFG staat onder leiding van prof. mr. dr. Hélène Vletter-van Dort.

Intern toezicht in de pensioensector

Intern toezicht in de pensioensector (deel 5)

Karel Boonzaaijer, J.G.C.M. Galle en Koen van Middelaar
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐410‐1 | paperback | 1e druk | € 39,95
Accountantstoezicht, rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen

Accountantstoezicht, rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen (deel 4)

D. van Beek, K.H. Boonzaaijer, R.J. de Doelder, E.V.A. Eijkelenboom, J.B.S. Hijink & L. in ’t Veld
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐241‐1 | paperback | 1e druk | € 40,00
Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector

Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector (deel 3)

H.M. Vletter-van Dort en Ageeth Klaassen
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐188‐9 | paperback | 1e druk | € 30,00
Vier jaar Code Banken

Vier jaar Code Banken (deel 2)

Auke de Bos, Annika Galle en Marlène Jans
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐043‐1 | paperback | 1e druk | € 40,00
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐268‐0 | Digitaal boek | € 28,99