Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Civilologie | Civilology
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Erasmus Law Lectures
Europa Instituut Utrecht
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
IvO Center for Financial law en Governance (ICFG)
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht en samenleving
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Hazelhoff Financial Law Series
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
VAR Vereniging voor Bestuursrecht
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
Wet & Geschiedenis
Willem Pompe Instituut
 

Commentaar & Context

De reeks Commentaar & Context behandelt voor de rechtspraktijk ingrijpende nieuwe wet- en regelgeving. De boeken uit de reeks geven een overzicht van de nieuwe of gewijzigde (wets)artikelen en/of  bepalingen, de relevante parlementaire geschiedenis en een daarop aansluitend commentaar. In dat commentaar wordt uitleg gegeven, worden dwarsverbanden gelegd en verschillen tussen de oude en nieuwe wet- en regelgeving geduid.

Commentaar & Context Corporate Governance Code

Commentaar & Context Corporate Governance Code

R.H. Kleipool, M. van Olffen en B.W. Roelvink
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐376‐0 | paperback | 1e druk | € 40,50
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐696‐1 | Digitaal boek | € 28,99
Commentaar & Context WWZ

Commentaar & Context WWZ

Mr. F.M. Dekker
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐228‐2 | paperback | 1e druk | € 51,00
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐542‐1 | Digitaal boek | € 36,99
Commentaar & Context KEI

Commentaar & Context KEI

Mr. C.A. Alberdingk Thijm, Mr. A.G.F. Ancery, Mr. L.M. van den Berg, Mr. J.J. Dammingh, Mr. drs. F.J.P. Lock, Mr. dr. P. Sluijter, Mr. D. Visser en Mr. Y.A. Wehrmeijer
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐286‐2 | hardcover | 1e druk | € 123,50