Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Erasmus Law Lectures
Europa Instituut Utrecht
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
IvO Center for Financial Law en Governance (ICFG)
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht en samenleving
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Hazelhoff Financial Law Series
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
VAR Vereniging voor Bestuursrecht
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
Wet & Geschiedenis
Willem Pompe Instituut
 

Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving

Het Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving (CRBS) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen stimuleert en organiseert rechtsgebiedoverstijgend, multidisciplinair en internationaal georiënteerd onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die aan elk rechtsgebied raken. De vier leidende thema’s zijn: aansprakelijkheid, organisatie, geschilbeslechting en functionaliteit van rechtsvormen. De resultaten van de onderzoeken worden gepubliceerd in de publicatiereeks van het centrum. De proefschriften zijn ondergebracht in de CRBS-dissertatiereeks.

Whiplash: juristen aan het woord

Whiplash: juristen aan het woord (deel 19)

Fokko Oldenhuis en H. Vorsselman
 • Icon_printbook 978‐90‐8974‐703‐7 | paperback | 1e druk | € 34,50
Toekomstschade

Toekomstschade (deel 16)

Aalt Willem Heringa
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Proffesions under Pressure: Lawyers and Doctors…

Proffesions under Pressure: Lawyers and Doctors… (deel 15)

N.E.H.M. Zeegers en H.E. Bröring
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Bundel Knigge

Bundel Knigge (deel 14)

W.D.H. Asser, L.J.A. Damen en G. Knigge
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Bundel BW-dag

Bundel BW-dag (deel 13)

A.L.M. Keirse, R. Meijer, C.M.D.S. Pavillon en C.A. de Visser
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Scheiding van kerk en staat en de ontwikkeling van de kerk tot een zelfstandige geloofsgemeenschap

Scheiding van kerk en staat en de ontwikkeling van de kerk tot een zelfstandige geloofsgemeenschap

M.A.H.P. van Stiphout
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
CRBS-dissertatiereeks Bestuursrecht, e-mail en internet

CRBS-dissertatiereeks Bestuursrecht, e-mail en internet

Aline Margreet Klingenberg
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
De adviescommissie in bezwaar

De adviescommissie in bezwaar

A. Schwartz
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Re-integratie volgens plan

Re-integratie volgens plan

K.A. Faber
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Legal Principles and Chinese law

Legal Principles and Chinese law

Bo Zhao
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Stephanus en zijn digestenonderwijs

Stephanus en zijn digestenonderwijs

Hylkje de Jong
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Gemeentelijk beleid en beleidsregels

Gemeentelijk beleid en beleidsregels

A. Tollenaar
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Buitenwettelijke afstemming

Buitenwettelijke afstemming

Erik van Soest
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Bemiddelend bestuur. Juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming

Bemiddelend bestuur. Juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming

H.D. Tolsma
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Matrimonium et Divortium. Huwelijk en echtscheiding tentijde van de Romeinse republiek

Matrimonium et Divortium. Huwelijk en echtscheiding tentijde van de Romeinse republiek

Ellen Hardy en Daniëlle Wenders
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
De positie van de pandhouder in het faillissementsrecht

De positie van de pandhouder in het faillissementsrecht

G.D. Hoekstra
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.