Bestel deze publicatie
annuleerbestel

KEI Updates

  • Logo_kei_updates_hoogte36px    In deze maandelijkse gratis nieuwsbrief vindt u samenvattingen van recente rechtspraak en ontwikkelingen rondom KEI. Zo mist u geen belangrijk nieuws over KEI.

     
    In de KEI Updates vindt u niet alleen rechtspraak, maar ook inmiddels openbare beleidslijnen van de gerechten. Hierbij wordt vooralsnog een centrale plaats ingenomen door de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, de KEI-pilotrechtbanken, maar het is niet de bedoeling dat de informatie alleen van die rechtbanken komt. Zij zijn immers pilotrechtbanken voor zover het de digitale procedure betreft. Maar KEI omvat veel meer, met name een groot aantal niet tot die procedure beperkte vernieuwingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Denk bijvoorbeeld aan de regels rond de mondelinge behandeling en de mondelinge uitspraak. Rechtspraak hierover, ook in processen-verbaal opgenomen mondelinge vonnissen, willen wij bij deze Updates opnemen. Het is onze bedoeling u zo snel en zo breed mogelijk te informeren over wat de gerechten doen met de digitale procedure en de (ver)nieuw(d)e wetgeving.

    Aanmelden voor deze gratis nieuwsbrief? Vul dan onderstaand formulier in: