Bestel deze publicatie
annuleerbestel
   

Bent u klaar voor KEI?

  • De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten sneller en eenvoudiger. Dat is het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). De Minister van Veiligheid en Justitie heeft hiervoor de benodigde wetsvoorstellen opgesteld. Deze wetsvoorstellen zijn op 12 juli 2016  door de Eerste Kamer aangenomen. Ze treden vanaf begin 2017 gefaseerd in werking. Het programma richt zich op het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht.

    Boom juridisch heeft oog voor KEI. Met onze publicaties raakt u snel vertrouwd met de nieuwe systematiek van de civiele procedure en de regelgeving omtrent het digitaal procederen.