Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van het Nederlandse recht in het licht van de UN Guiding Principles

Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Jaar van uitgave 2016
  • 708 pagina's
Auteur:Liesbeth Enneking, François Kristen, Kinanya Pijl, Tjalling Waterbolk, Jessy Emaus, Marjosse Hiel, Anne-Jetske Schaap en Ivo Giesen
Reeks:Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) (deel 6)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐246‐6 | paperback | 1e druk | € 89,00

Sportschoenen, benzine, koffie, smartphones. Veel van onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. Hoe ver reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Westerse ondernemingen die deze producten, veelal tegen lage kosten, laten produceren in minder ontwikkelde gastlanden en hier op de markt brengen? Rust er op hen een zorgplicht om te voorkomen dat hun eigen activiteiten, of die van hun lokale dochtermaatschappijen of toeleveranciers, resulteren in schade aan mens en milieu in de betreffende gastlanden? En als zulke schade ontstaat, kunnen deze internationaal opererende ondernemingen daarvoor dan in hun Westerse thuislanden aansprakelijk gesteld worden?

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zorgplichten van Nederlandse internationaal opererende ondernemingen inzake IMVO. Gekeken is naar relevante Nederlandse regelgeving en rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht, het civiele aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht. Daarnaast is bekeken hoe deze juridische status quo zich verhoudt tot de UN Guiding Principles en tot de stand van zaken in de ons omringende landen, alsook wat de invloed is van IMVO-gerelateerde regelgeving en rechtspraak op het vestigingsklimaat in die landen.

Dit onderzoek is verricht door onderzoekers van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law in opdracht van het WODC.