Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Zorgplichten in publiek- en privaatrecht

Zorgplichten in publiek- en privaatrecht
  • Jaar van uitgave 2011
  • 232 pagina's
Auteur:C.E.C. Jansen, Solke Munneke, Frank van Ommeren en Jacobien Rutgers
Reeks:NILG - Governance & Recht
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_ebook 978‐94‐6094‐394‐2 | digitaal boek | € 35,99

Het NILG is een samenwerkingsverband van universiteiten en andere onderzoeksinstellingen dat zich tot doel stelt onderzoek op het terrein van Law and Governance te bevorderen. Centraal staat de balans tussen publieke en private belangen in het recht en de wijze waarop de regulering van die belangen door de publieke en private sector plaatsvindt. De NILG-publicatiereeks bestaat uit vier subreeksen: Governance en Recht, Familie en Recht, Markt, Overheid en Recht en Vastgoed, Omgeving en Recht.

In deze subreeks worden boeken over recht en governance in het algemeen (in rechtstheoretisch, rechtsfilosofisch, rechtssociologisch, politiek-wetenschappelijk en/of rechtsvergelijkend perspectief) gepubliceerd.

Zorgplichten zijn een bijzonder fenomeen. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw worden zij beschouwd als een belangrijk wetgevingsinstrument en maken zij onderdeel uit van het wetgevingsbeleid. Dit past bij een wetgevingscultuur waarin niet alleen een zogeheten command and control-instrumentarium wordt gebruikt, maar ook naar alternatieven wordt uitgekeken. Zorgplichten hebben evenwel een veel langere geschiedenis dan die van het hedendaagse wetgevingsbeleid: ze hebben van oudsher privaatrechtelijke wortels, ook al wordt de term ‘zorgplicht’ in het privaatrecht niet steeds gehanteerd. Deze bundel heeft betrekking op zorgplichten in zowel het publiekrecht als het privaatrecht. Oogmerk van deze bundel is zorgplichten als verschijnsel in het publiek- en privaatrecht nader te bestuderen. De gedachte hierbij is dat zorgplichten in de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke literatuur tamelijk verschillend worden beleefd, terwijl er ook belangrijke overeenkomsten zijn. De vraag is wat we over en weer van elkaar kunnen leren.