Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wwz in modellen

De Wwz uitgelegd en praktisch toegepast in overeenkomsten, brieven en modellen

Wwz in modellen
  • Jaar van uitgave 2018
  • 964 pagina's
Auteur:Pieter van den Brink, Koos Janssens, Ilse Kersten, Marlies Kruit, Pascal Kruit, Henriëtte Meerman, Dymphy Schuurman en Ingetje Wielenga
Redacteur:P.F. van den Brink, M.C. van Koppen en P. Kruit
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐458‐3 | hardcover | 2e druk | € 148,50

Nieuw in de tweede druk:

- een extra hoofdstuk over privacy en de AVG met nieuwe modellen
- de ontwikkelingen in de rechtspraak gedurende de eerste 2,5 jaar van de Wwz
- geactualiseerde modellen

Met de gefaseerde invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015, zijn de spelregels van het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Nagenoeg alle standaarden, routines, gebruiken en strategieën die in de loop van vele jaren zijn opgebouwd, zijn komen te vervallen of zijn niet meer bruikbaar. Op vele onderdelen is een nieuwe denkwijze vereist en dienen de diep ingesleten paden te worden verlaten. De wetgever heeft, onder meer met een veel uitgebreidere wettelijke beschrijving, getracht het stelsel te vereenvoudigen. De eerste ervaringen met de Wwz lijken echter op het tegendeel te wijzen. Feit blijft in ieder geval dat, met deze grondige verandering van de gehele systematiek, alle HR-processen en bijbehorende arbeidsrechtelijke context thans anders moeten worden ingevuld. In dit boek worden alle wijzigingen naar aanleiding van de Wwz en veel voorkomende HR-vraagstukken naar de praktijk vertaald in niet minder dan 148 handzame modellen! Daartoe is dit boek opgedeeld in vijf thema’s, zijnde:

– het aangaan van de arbeidsovereenkomst;
– bijzondere bedingen;
– zieke werknemer en loon;
– het einde van de arbeidsovereenkomst;
- Privacy.

Voor nagenoeg elke praktijksituatie treft u in dit boek standaardbrieven, contracten en processtukken aan. Deze zijn voorzien van praktische uitleg, tips en dwarsverbanden. De ontwikkelingen in de rechtspraak gedurende de eerste 2,5 jaar van de Wwz zijn hierin verwerkt. 

Kortom een must-have voor advocaten, bedrijfsjuristen, HR-professionals en juridisch medewerkers.

Ook beschikbaar | Databank Wwz modellen

De modelcontracten, standaardbrieven en processtukken uit het boek zijn te vinden in de Databank Wwz modellen. Alle modellen zijn te downloaden als Wordbestand en direct in uw praktijk te gebruiken! Hiermee bespaart u uw kantoor uren werk om nieuwe modellen te maken die Wwz-proof zijn. Bovendien worden de modellen continu geactualiseerd en bijgewerkt, zodat u zeker weet dat u met de meest recente gegevens werkt.