Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit

Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit
  • Jaar van uitgave 2015
  • 76 pagina's
Auteur:P.W. Tops en E. van der Torre
Reeks:Onderzoeksreeks Politieacademie
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6236‐561‐2 | paperback | 1e druk | € 26,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐277‐2 | digitaal boek | € 16,99

Overheidsbeleid om de economie en de sociale of fysieke kwaliteit van kwetsbare wijken te verbeteren (de ‘wijkenaanpak’) kan niet zonder een voortvarende aanpak van de georganiseerde misdaad. Het gaat om ‘eerlijke kansen’ voor mensen in achterstandsbuurten, maar evengoed is het belangrijk dat er een ‘pakkans’ is voor georganiseerde criminelen. Georganiseerde misdaad is een groot maatschappelijke probleem. In sommige wijken is vrijwel zeker meer crimineel geld dan legaal geld aanwezig. Er ontstaat onder groepen een denkwereld waarin (veel) crimineel geld acceptabel of nastrevenswaardig is. Dergelijke groepen hebben ‘eerlijke kansen’ genegeerd en profiteerden van de lage pakkans bij delicten zonder directe slachtoffers of aangiften, zoals drugsproductie, drugshandel, gokken of fraude. Dit boek analyseert deze fenomenen op basis van veldwerk op vier locaties en formuleert aanbevelingen.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor de politie, politiewetenschappers, studenten van de Politieacademie, medewerkers Openbaar Ministerie en rechterlijke macht, en beleidsambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie.