Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wie doet er wat aan dat lawaai?

Geluidsoverlast in Amsterdam en de wederzijdse verwachtingen tussen politie en burgers

Wie doet er wat aan dat lawaai?
  • Jaar van uitgave 2015
Auteurs:Koen Kraassenberg en Marco van der Land
Reeks:Veiligheid en samenleving
Icon_ebook 978‐94‐6274‐188‐1 | digitaal boek | € 13,99

De vraagstelling van dit onderzoek betreft de frictie in de relatie tussen politie en burger bij meldingen van geluidsoverlast. Welke verwachtingen hebben burgers en politie van elkaar bij klachten over geluidsoverlast en hoe kan een eventuele frictie tussen beide partijen worden verminderd?
Het eerste deel van dit onderzoek kijkt naar geluidsoverlast als een casus waarin de relatie tussen burgers en de politie kan worden bestudeerd. Het wordt toegespitst op gevallen van geluidsoverlast waarbij de burger de politie belt om de overlastsituatie door te geven. De vraag die hierbij centraal staat is wat de wederzijdse verwachtingen van burger en politie zijn bij een melding van geluidsoverlast. Om deze vraag te beantwoorden wordt het contact tussen politie en burger bekeken aan de hand van meldingen van geluidsoverlast.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers en universitaire studenten op onder andere de vakgebieden criminologie, veiligheid, bestuurskunde en sociologie. Deze uitgave is ook zeer interessant voor de lezer die geïnteresserd is in veiligheid, criminaliteit en maatschappelijke problemen.