Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wetgevingsleer

Wetgevingsleer
  • Jaar van uitgave 2018
Auteur:Philip Eijlander en Wim Voermans
Reeks:Boom Masterreeks
Rubriek: Juridisch Algemeen
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐520‐7 | hardcover | 2e druk | ±€ 58,50
Verwacht 1 oktober 2019

In dit boek staat de rechtsvorming door wetgeving centraal. Bij de bestudering van wetgevingsstukken wordt een brede benadering gevolgd en daarnaast gaat men in op de diverse fundamentele, methodische, technische en procesmatige aspecten van het wetgeven. Wetenschappelijke kennis en praktijkinzichten worden in deze uitgave themagericht met elkaar in verband gebracht.

Aan de orde komen o.a. de positie van de wet, methodiek van wetgeving, wetgevingstechniek en het wetgevingsproces. Daarbij wordt - vanuit het perspectief van de wetgever - uitgebreid ingegaan op de doorwerking van het Europese recht in onze nationale rechtsorde.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.