Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wetgeving kwaliteit en innovatie: KEI

Een korte introductie

Wetgeving kwaliteit en innovatie: KEI
  • Jaar van uitgave 2017
  • 84 pagina's
Auteur:Eddy Bauw
Reeks:Korte introducties
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐333‐3 | paperback | 1e druk | € 22,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐655‐8 | digitaal boek | € 15,99

De wetgeving ‘kwaliteit en innovatie’, afgekort tot ‘KEI’, heeft de ambitie de praktijk van het procederen in civiele en bestuurszaken ingrijpend te veranderen. De wetgeving raakt de toegankelijkheid, de snelheid en naar verloop van tijd ook het aanzien van de rechterlijke organisatie. Digitaal procederen en dwingende termijnen worden de norm en dit betekent een radicale breuk met de huidige praktijk van omvangrijke papieren dossiers en veelvuldig verzoeken om uitstel. Deze korte introductie zet beknopt de achtergronden en hoofdlijnen van KEI uiteen, zodat de lezer zich een beeld kan vormen van wat dit alles voor hem of haar zal betekenen. Degenen die zich willen verdiepen, worden op weg geholpen met verwijzing naar een selectie van de belangrijkste literatuur over het onderwerp.

De reeks Korte introducties biedt de lezer snel inzicht in een juridisch vraagstuk. Na lezing van het boekje weet de lezer precies wat hij minimaal moet weten over dit vraagstuk. De thema's kunnen zowel een generiek als een zeer specifiek juridisch vraagstuk behelzen.

Auteursinformatie

E. Bauw is als hoogleraar privaatrecht en rechtspleging verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht. Hij is daarnaast hoogleraar rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam en raadsheer plaatsvervanger in de gerechtshoven Den Haag en Arnhem-Leeuwarden. Hij is nauw betrokken geweest bij het bedenken en het vormgeven van KEI.