Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wetgeving Jeugdrecht 2016

Wetgeving Jeugdrecht 2016
  • Jaar van uitgave 2016
  • 356 pagina's
Auteur:Jolande uit Beijerse en Caroline Forder
Redacteur:J. uit Beijerse en C.J. Forder
Reeks:Boom Juridische wettenbundels
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Personen- en familierecht
Juridisch Strafrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Het Nederlandse jeugdrecht overschrijdt de grenzen van verschillende rechtsgebieden (het strafrecht, het civiele recht en het staats- en bestuursrecht), maar wordt ook bestudeerd en gehanteerd door (aankomende) professionals buiten het recht, zoals pedagogen, psychologen en criminologen. Mede daarom was er in de praktijk behoefte aan een handzaam werk waarin de belangrijkste jeugdwetgeving bij elkaar is gebracht. Deze wettenbundel beoogt in die behoefte te voorzien.

De geselecteerde jeugdwetgeving wordt overzichtelijk gepresenteerd in zes rubrieken: verdragen, gezag en jeugdbescherming, jeugdhulp, leerplicht en schoolverzuim, jeugdstraf(proces)recht en justitiële jeugdinrichtingen. Ten opzichte van de vorige druk zijn er vele herzieningen doorgevoerd, waarvan die van de kinderbeschermingsmaatregelen, de invoering van de Jeugdwet en de wijzigingen in het jeugdstrafrecht door de Wet adolescentenstrafrecht de belangrijkste zijn. Deze bundel is gebaseerd op de geldende regelgeving van begin december 2015.

 

 

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor studenten die het vak jeugdrecht volgen op het hbo of op de universiteit. Daarnaast is het geschikt voor de gespecialiseerde jeugdrecht- en strafrechtadvocaat en professionals buiten het recht, zoals pedagogen, psychologen en criminologen.

Auteursinformatie

Mr.dr. Jolande uit Beijerse is universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, rechterplaatsvervanger bij het team jeugd van de Rechtbank Rotterdam, lid van de commissie van toezicht van justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt en lid van de redactie van Youth Justice. Prof.dr. Caroline Forder is bijzonder hoogleraar Rechten van het kind aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, advocaat te Amsterdam en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Jeugdzorg Sint Joseph.