Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wetgeving belastingrecht 2019

Selectie van belangrijkste belastingwetten

Wetgeving belastingrecht 2019
  • Jaar van uitgave 2019
  • 640 pagina's
Redacteur:Rens Pieterse en Koos Boer
Reeks:Boom Juridische wettenbundels
Rubriek: Juridisch Belastingrecht
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Voor docenten: Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐617‐4 | 1e druk | ±€ 26,50
Verwacht 15 maart 2019

De wetgeving op het terrein van het belastingrecht wordt doorgaans als ingewikkeld en onoverzichtelijk ervaren. Om tot de kern daarvan door te dringen, is een handzame compilatie van de belangrijkste wetten onontbeerlijk. Deze bundel verschaft studenten die een basisvak belastingrecht volgen op gestructureerde wijze houvast bij de eerste bestudering van de stof. Hij bevat een selectie van de meest relevante belastingwetten en bijbehorende uitvoeringsbepalingen.

De door ons geselecteerde wetgeving is – met het oog op het gemak van de gebruiker – gegroepeerd in drie secties: materiële belastingwetten, formele belastingwetten en een sectie met daarin uittreksels van diverse belangrijke aanpalende wetten, zoals de Grondwet, en fundamentele voorschriften, zoals mensenrechtenverdragen.