Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wetgeving belastingrecht 2018

Selectie van belangrijkste belastingwetten

Wetgeving belastingrecht 2018
  • Jaar van uitgave 2018
  • 618 pagina's
Redacteur:L.J.A. Pieterse en Koos Boer
Reeks:Boom Juridische wettenbundels
Rubriek: Juridisch Belastingrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Editie 2019 is in maart 2019 verschenen. Klik hier voor meer informatie. De oude druk blijft leverbaar tot 1 juli 2019.

De wetgeving op het terrein van het belastingrecht wordt doorgaans als ingewikkeld en onoverzichtelijk ervaren. Om tot de kern daarvan door te dringen, is een handzame compilatie van de belangrijkste wetten onontbeerlijk. Deze bundel verschaft studenten die een basisvak belastingrecht volgen op gestructureerde wijze houvast bij de eerste bestudering van de stof. Hij bevat een selectie van de meest relevante belastingwetten en bijbehorende uitvoeringsbepalingen.

De door ons geselecteerde wetgeving is – met het oog op het gemak van de gebruiker – gegroepeerd in drie secties: materiële belastingwetten, formele belastingwetten en een sectie met daarin uittreksels van diverse belangrijke aanpalende wetten, zoals de Grondwet, en fundamentele voorschriften, zoals mensenrechtenverdragen. 

Deze bundel is gebaseerd op de in 2018 geldende regelgeving.