Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wet werk en zekerheid (WWZ)

Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving

Wet werk en zekerheid (WWZ)
  • Jaar van uitgave 2017
  • 171 pagina's
Redacteur:Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. M.J.M.T. Keulaerds
Reeks:Tekstuitgaven
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐369‐2 | paperback | 5e druk | € 17,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐682‐4 | digitaal boek | € 11,99

De nieuwe editie 'Tekstuitgave Wet Arbeidsmarkt in Balans' verschijnt is inmiddels verschenen. Klik hier voor meer informatie.

De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht en de regelgeving rond flexibele arbeid ingrijpend gewijzigd. De WWZ is in 2015 in twee fasen in werking getreden. Sindsdien is de wet meermaals gewijzigd. Deze geactualiseerde uitgave bevat de geconsolideerde tekst van titel 7.10 BW, zoals deze vanaf 1 januari 2017 luidt. Voor het gebruiksgemak zijn gewijzigde wetteksten grijs gemarkeerd. Verder zijn artikel(led)en van een margewoord voorzien.

Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht is nader uitgewerkt bij AMvB’s en ministeriële regelingen. Een deel van deze gedelegeerde regelgeving is in 2016 gewijzigd. In deze uitgave zijn de navolgende up-to-date AMvB’s en ministeriële regelingen opgenomen:

• Ontslagregeling;
• Regeling UWV ontslagprocedure;
• Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding;
• Regeling looncomponenten en arbeidsduur;
• Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding;
• Besluit overgangsrecht transitievergoeding;
• Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter.

Met deze geactualiseerde tekstuitgave beschikt u over alle relevante wet- en regelgeving op het terrein van het ontslagrecht en flexibele arbeid. Een absolute must have voor eenieder die zich met arbeidsrecht bezighoudt.

Auteursinformatie

Prof. mr. A.R. Houweling is hoogleraar Arbeidsrecht, Erasmus School of Law, Rotterdam.

Mr. M.J.M.T. Keulaerds is advocaat, BarentsKrans, Den Haag.

De royalty’s komen ten goede aan de Stichting Advocaten voor Advocaten.