Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wet elektriciteit en drinkwater BES / BES Electricity and Drinking Water Act

Nieuwe impuls ontwikkeling hernieuwbare energie, leveringszekerheid en consumentenbescherming in Caribisch Nederland/New impulse to renewable power, security of supply and consumer protection in the Caribbean part of the Netherlands

Wet elektriciteit en drinkwater BES / BES Electricity and Drinking Water Act
  • Jaar van uitgave 2016
  • 112 pagina's
Auteur:Weero Koster
Reeks:Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR) (deel 29)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐290‐9 | paperback | 1e druk | € 22,50

Deze publicatie bevat zowel de Nederlandse tekst als een Engelse vertaling hiervan.


Op 1 juli 2016 trad de ‘Wet elektriciteit en drinkwater BES’ in werking. De wet schept een nieuw juridisch kader voor de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater voor Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). Het doel is duurzame, betrouwbare, en betaalbare voorzieningen van goede kwaliteit. Daartoe maakt de wetgever andere keuzes dan in Europees Nederland. Dit boek beschrijft de totstandkoming en achtergronden van de wet en de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van producenten en distributeurs. Ook de bescherming van de consument en de bevordering van hernieuwbare elektriciteitsopwekking komen aan bod.

On July 1, 2016, the BES Power and Drinking Water Act was put on the Dutch statute book. The Act creates a new legal framework for the production and distribution of power and drinking water in the Caribbean Netherlands: Bonaire, Statia and Saba (the BES Islands). The objective of the new Act is to create a renewable, reliable and affordable high-quality public service. The Act makes a number of policy choices that differ from those made in the Netherlands in Europe. This book provides background information on the Act and sets out the new roles and responsibilities of producers and distributors. It also takes a closer look at consumer protection and the promotion of sustainable electricity.

Auteursinformatie

Mr. W. Koster werkt al ruim twintig jaar als advocaat aan de liberalisering en herstructurering van de energiesector en de ontwikkeling en financiering van (duurzame) projecten in Europees en Caribisch Nederland. Hij wordt door Chambers en Legal 500 al jaren erkend als toonaangevend.

Weero Koster has worked on the liberalization and restructuring of the energy sector and the development and financing of renewable and conventional projects, for over twenty years. He is acknowledged as leading legal expert by Chambers and Legal 500.