Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wet arbeidsmarkt in balans

Actuele wettekst titel 7.10 BW, gedelegeerde regelgeving en Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans
  • Jaar van uitgave 2019
  • 152 pagina's
Auteur:Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. M.J.M.T. Keulaerds
Reeks:Tekstuitgaven
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐695‐2 | paperback | 2e druk | ±€ 9,90
Verwacht 2 september 2019

De in 2015 in werking getreden Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigde het ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid ingrijpend. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die op 1 januari 2020 in werking treedt, verandert het ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid opnieuw wezenlijk. Ook de Wet transitievergoeding voert belangrijke veranderingen door.

Dit boek bevat de geconsolideerde tekst van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek (BW), zoals deze vanaf 1 januari 2020 luidt. Voor het gebruiksgemak zijn gewijzigde wetteksten grijs gemarkeerd en gewijzigde artikel(led)en vetgedrukt. Verder zijn alle artikel(led)en van een margewoord voorzien.

Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht en flexibele arbeid is uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. Deze uitgave bevat de actuele versies van alle op titel 7.10 BW gebaseerde gedelegeerde regelgeving. 

Doelgroep

Dit boek is een absolute must have voor eenieder die zich met arbeidsrecht bezig houdt.

De royalty’s komen ten goede aan de Stichting Lawyers for Lawyers

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.