Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wet arbeidsmarkt in balans

Actuele wettekst titel 7.10 BW, gedelegeerde regelgeving en Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans
  • Jaar van uitgave 2019
  • 202 pagina's
Auteur:Prof. mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds
Reeks:Tekstuitgaven
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐647‐1 | paperback | 1e druk | € 9,90

De 2e druk van deze uitgave verschijnt naar verwachting medio september 2019. Klik hier voor meer informatie of om alvast een exemplaar te reserveren. 

De in 2015 in werking getreden Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigde het ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid ingrijpend. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert het ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid opnieuw wezenlijk. Ook de Wet transitievergoeding (Stb. 2018, 234) voert belangrijke veranderingen in het ontslagrecht door.

Dit boek bevat de tekst van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek (BW), zoals deze vanaf 1 januari 2019 luidt. Artikel(led)en zijn voor het gebruiksgemak van een margewoord voorzien.

Tevens bevat deze uitgave de geconsolideerde tekst van de wetsartikelen, die door de WAB en de Wet transitievergoeding wijzigen of worden toegevoegd. De tekst van de WAB is gebaseerd op het wetsvoorstel dat thans bij de Eerste Kamer aanhangig is. Deze artikelen zijn van een grijs vlak voorzien en gewijzigde artikel(led)en zijn vetgedrukt.

Een niet onbelangrijk deel van de WWZ is uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. Dit boek bevat de actuele versies van alle op titel 7.10 BW gebaseerde gedelegeerde regelgeving.

Met deze geactualiseerde tekstuitgave beschikt u over de nu geldende, relevante wet- en regelgeving op het terrein van het ontslagrecht en flexibele arbeid. Tevens helpt dit boek u snel vertrouwd te raken met de WAB, zoals deze zal luiden nadat deze ongewijzigd door de Eerste Kamer is aangenomen.

Dit boek is een absolute must have voor eenieder die zich met arbeidsrecht bezighoudt.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.