Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Werken aan waarheidsvinding

Over het belang van de juiste onderzoeksmethoden in het aansprakelijkheidsrecht

Werken aan waarheidsvinding
  • Jaar van uitgave 2016
  • 190 pagina's
Auteur:R.W.M. Giard
Reeks:Civilologie | Civilology (deel 8)
Rubriek: Juridisch Metajuridica
Icon_printbook 978‐94‐6290‐196‐4 | paperback | 1e druk | € 51,00

Hoe ontrafel je een noodlottige gebeurtenis als je moet vaststellen wie of wat er voor die calamiteit verantwoordelijk was? Een rechter kan pas billijk oordelen en beslissen als de feiten en omstandigheden van het geval zo objectief mogelijk zijn vastgesteld, het werkproces van waarheidsvinding. Maar hoe doe je dat? Zo’n zoektocht naar betrouwbare kennis vraagt om meer dan alleen het gezonde verstand. Het vergt een welgekozen en beproefde methode, want de valkuilen en dwaalwegen bij die speurtocht zijn talrijk.

In dit boek worden de wetenschappelijke grondslagen en de praktijk van waarheidsvinding binnen een juridische context uiteengezet. Hoe reageren de slachtoffers van een onheilsgebeurtenis en hoe bepalend zijn die voor het verdere onderzoek? Waarom is het zo belangrijk om van meet af aan onderscheid te maken tussen rechtsvragen en onderzoeksvragen? Hoe voorkom je oordelen op grond van wijsheid achteraf? De auteur behandelt deze vragen vanuit een multidisciplinair perspectief binnen het juridische kader aan de hand van concrete voorbeelden.

Doelgroep

Dit boek is bedoeld voor al degenen die betrokken zijn bij dat proces van waarheidsvinding. Dat zijn niet alleen de praktijkjuristen – rechters en advocaten – maar ook de daarbij geraadpleegde deskundigen. Het is weliswaar primair geschreven voor het werkterrein van het aansprakelijkheidsrecht, maar deze kennis is ook van praktische betekenis voor andere rechtsgebieden.

Auteursinformatie

Raimond Giard was hoogleraar methodologie en aansprakelijkheid bij de vakgroep privaatrecht van de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Trema februari 2017

recensie Roel Klaar, docent en promovendus straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bekijk de bijlage