Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wendbaar wetgeven

De wetgever als systeembeheerder

Wendbaar wetgeven
  • Jaar van uitgave 2018
  • 392 pagina's
Auteur:Mariette Lokin
Reeks:NILG - Governance & Recht (deel 17)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐552‐8 | paperback | 1e druk | € 52,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐941‐2 | digitaal boek | € 59,00

Uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid zetten op grote schaal ICT in voor een effectieve en efficiënte uitvoering van wetgeving. De massaliteit van hun uitvoeringspraktijk maakt ICT onmisbaar. De vertaling van wettelijke regels die zij moeten uitvoeren naar specificaties voor ICT-systemen is echter een ingewikkeld en vaak moeizaam proces, omdat juristen en ICT-ontwerpers elkaars taal en wereld niet delen.

In dit boek wordt een aanpak beschreven om de vertaling van wetgeving naar ICT te ondersteunen. Het bestaat uit een taalmodel, een wetgevingsvocabulaire en toepassing van de techniek van linked data om de betekenis van wetgeving te duiden. Daarnaast worden op basis van analyse van agile werkwijzen die in systeem- en softwareontwikkeling worden ingezet, voorstellen gedaan om tot een multidisciplinaire en iteratieve werkwijze te komen in het ambtelijke en parlementaire wetgevingsproces. Dit alles met het oog op het realiseren van wendbare wetgeving, die wendbare wetsuitvoering ondersteunt en de wetgever in staat stelt zijn rol van systeembeheerder optimaal te vervullen.

Auteursinformatie

Mariette Lokin (1965) studeerde Nederlands Recht in Leiden en werkt sinds 1989 bij de rijksoverheid als wetgevingsjurist, in verschillende functies in het wetgevingsbeleid en als docent aan de Academie voor Wetgeving. Sinds 2011 is zij werkzaam als juridisch adviseur bij de Belastingdienst. De verbinding tussen wetgeving en ICT is een rode draad in haar loopbaan, die leidde tot promotieonderzoek aan de VU naar een aanpak om de vertaling van wetgeving naar specificaties voor ICT-systemen te ondersteunen.