Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wanorde? Hoe het faillissementsrecht zich tegen schuldeisers dreigt te keren

Wanorde? Hoe het faillissementsrecht zich tegen schuldeisers dreigt te keren
  • Jaar van uitgave 2016
  • 80 pagina's
Auteur:Rolef de Weijs
Rubriek: Juridisch Ondernemingsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐279‐4 | paperback | 1e druk | € 20,50

Een faillissement is een procedure om schuldeisers, zoals leveranciers, zo veel mogelijk te voldoen. Het faillissementsrecht behoort dan ook primair de belangen van schuldeisers te dienen. Waar aandeelhouders bij winst en succes vooraan staan, staan aandeelhouders in faillissement achter in de rij. Op drie manieren keert het faillissementsrecht zich echter tegen de schuldeisers. In toenemende mate voeren aandeelhouders ook in faillissement de regie en slagen zij erin de resterende waarde van de gefailleerde onderneming naar zich toe te trekken. Ten eerste financieren aandeelhouders in Nederland steeds minder met kapitaal, en steeds meer met aandeelhoudersleningen die dan ook nog gedekt zijn door zekerheden. In faillissement claimt de aandeelhouder dan voorrang boven de gewone schuldeisers. Het ondernemen verwordt daarmee tot een spel zonder nieten. Ten tweede kunnen aandeelhouders de pre-pack procedure misbruiken om uit faillissement goedkoop de onderneming te kopen met achterlating van onbetaalde schuldeisers. Ten derde ontbreken in Nederland regels die bepalen dat bij reorganisaties en akkoordprocedures de gewone schuldeisers volledige voorrang boven aandeelhouders kunnen eisen. Met deze drie ontwikkelingen dreigt het faillissementsrecht in zijn eigen tegendeel te komen te verkeren.

Doelgroep

In dit boek worden de belangrijkste ontwikkelingen in het faillissementsrecht telkens verduidelijkt met een balans van een onderneming. Het boek is daarmee geschreven voor zowel ervaren juristen werkzaam binnen het brede gebied van insolventierecht, als voor beginnend juristen die hun kennis van corporate finance willen vergroten. Tevens is het boek bedoeld voor eenieder die de ontwikkeling van ons faillissementsrecht kritisch wil kunnen duiden. Het boek bevat dan ook voorstellen voor nieuwe regels om oneigenlijk gebruik van het faillissementsrecht tegen te gaan.

Auteursinformatie

Rolef de Weijs is hoogleraar nationaal en internationaal insolventierecht aan de Universiteit van Amsterdam en tevens werkzaam als advocaat en curator bij advocatenkantoor Houthoff Buruma te Amsterdam.

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht december 2016

recensie door Prof. mr. R.M. Wibier, hoogleraar privaarecht aan de Universiteit van Tilburg en redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht.

Bekijk de bijlage