Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving

Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving
  • Jaar van uitgave 2014
  • 478 pagina's
Auteur:H.A. Post
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Icon_printbook 978‐90‐8974‐999‐4 | paperback | 1e druk | € 89,00

Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een controversieel recht in de moderne democratische samenleving. Rond de uitoefening van dit recht doen zich allerlei conflicten voor. In dit boek behandelt dr. Post een aantal actuele kwesties, waarbij christelijke, joodse of islamitische gelovigen zijn betrokken. De vraag is steeds welke ruimte een gelovige of groep van gelovigen krijgt om zijn/haar religieuze identiteit te uiten in gedrag, kleding en acceptatie van anderen.

Post stelt aan de orde of uit de kwesties een gewijzigd zedelijk en levensbeschouwelijk beoordelingspatroon blijkt. Het antwoord is bevestigend. In Nederland heeft een ontwikkeling plaatsgevonden naar een variëteit van beoordelingspatronen die deels religieus en deels seculier van aard zijn. Of een bepaald soort gedrag moet worden beschouwd als primair behorend tot een religieuze praktijk die bescherming verdient of niet, is afhankelijk van het gekozen beoordelingspatroon.

De wijze waarop onze constitutionele orde de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging waarborgt, is dynamisch en complex. De individuele persoon oefent dit recht uit in een spanningsveld van rechten en vrijheden. Dit is inherent aan het samenleven in een democratische samenleving met gelijke vrijheidsrechten voor iedereen. Men kan dit recht op vrijheid niet zelf claimen zonder dat men dit recht aanvaardt van de ander. Daarin ligt de spanning die onze rechtsorde moet oplossen. Het onderzoek van Henk Post laat zien dat uitingen van religie niet een speelbal mogen zijn van de politiek, de publieke opinie of bepaalde antigodsdienstige sentimenten. Dat geldt heel in het bijzonder omdat een grondrecht in het geding is.

Auteursinformatie

Dr. Henk A. Post (1952) is afgestudeerd in de bedrijfskunde (1976) en gepromoveerd in de economie (1995), de theologie (2006) en de letteren (2009).

RMThemis april 2016

recensie door Prof. mr. A. Soeteman is emeritus hoogleraar Rechtsfilosofie, Vrije Universiteit Amsterdam. 

Bekijk de bijlage