Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Voorzorgverplichtingen

Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico's

Voorzorgverplichtingen
  • Jaar van uitgave 2016
  • 292 pagina's
Auteur:Elbert de Jong
Reeks:Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) (deel 5)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐193‐3 | paperback | 1e druk | € 73,00

Technologische ontwikkelingen verklaren in belangrijke mate de successen van de westerse samenleving. Maar naast succes leidt innovatie ook tot risico’s en onzekerheden. Zeker in de beginfase van de ontwikkeling van een technologie is er bovendien vaak onzekerheid over welke risico’s een nieuwe technologie met zich meebrengt. Dergelijke onzekerheden en risico’s roepen vragen op naar verantwoordelijkheid. In essentie is in dit verband steeds de kwestie of en wanneer een actor gerechtvaardigd is om stil te zitten, dan wel voorzorgsmaatregelen dient te treffen. Traditioneel is het de overheid die door middel van het (nationale en internationale) publiekrecht bepaalt hoe met onzekere risico’s dient te worden omgegaan. Maar de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het potentieel van het (ongeschreven) onrechtmatigedaadsrecht voor het normeren van onzeker risicovol gedrag.

In dit boek wordt behandeld hoe verschillende wetenschappelijke onzekerheden dienen mee te wegen bij het formuleren van aansprakelijkheidsrechtelijke voorzorgverplichtingen in geval van onzekere risico’s. De inzet van het aansprakelijkheidsrecht roept bovendien de vraag op wat toepassing ervan kan betekenen voor actoren die onzeker risicovol gedrag uitvoeren. Een belangrijke les uit dit boek is dat, daar waar men om verscheidene redenen geneigd zou zijn om in geval van onzekerheid over risico’s géén voorzorgsmaatregelen te nemen, ingevolge aansprakelijkheidsrechtelijke voorzorgverplichtingen proactief handelen juist vereist is.

Auteursinformatie

Elbert de Jong is post-doc-onderzoeker aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law en universitair docent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.

recensie Ars Aequi
Bekijk de bijlage