Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Vijftig juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht

Vijftig juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht
  • Jaar van uitgave 2014
  • 364 pagina's
Redacteur:N.M. Blokker, S.C.G. van den Bogaert, N.R. Koffeman, M.L.P. Loenen en F.P. Ölçer
Reeks:E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek (deel 233)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐90‐8974‐962‐8 | paperback | 1e druk | € 46,50

Een kritische beschouwing over de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de reikwijdte van de grondrechtenbescherming in Melloni, een felle aanklacht tegen de afdoening van de SGP-zaak door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, een instemmende analyse van het oordeel van de Hoge Raad over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet: dit is slechts een greep uit de bijdragen aan deze bundel.

De bundel is tot stand gekomen als een wetenschappelijk eerbetoon aan Rick Lawson, decaan van de Leidse Rechtenfaculteit, ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Het opgenomen scala aan puntige commentaren op een nationale of internationale (semi)rechterlijke uitspraak geeft een sprankelend beeld van actuele onderwerpen die aanleiding geven tot – soms verhitte – juridische discussies.