Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Vier jaar Code Banken

Ontwikkelingen in regelgeving en praktijk

Vier jaar Code Banken
  • Jaar van uitgave 2015
  • 134 pagina's
Auteur:Auke de Bos, Annika Galle en Marlène Jans
Reeks:IvO Center for Financial Law en Governance (ICFG) (deel 2)
Rubriek: Juridisch Financieel recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐043‐1 | paperback | 1e druk | € 41,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐268‐0 | digitaal boek | € 30,99

In dit boek worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek Vier jaar Code Banken: ontwikkelingen in regelgeving en praktijk. Het onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. Auke de Bos RA, mr. dr. Annika Galle en mr. Marlène Jans, met medewerking van mr. drs. El Toorn. Het onderzoek omvat een studie naar de aard en de werking van de initiatieven die zijn genomen door onder andere de bancaire sector, de overheid en de financiële toezichthouders om het vertrouwen in de bankensector te herstellen. Een van die initiatieven was de instelling van de Code Banken.
De naleving van de Code Banken diende te zorgen voor meer transparantie over het functioneren van banken, en zodoende te leiden tot meer vertrouwen in banken. De studie omvat ook het resultaat van het onderzoek naar de ‘comply or explain’-statements die banken in het jaarverslag over de boekjaren 2010 tot en met 2013 hebben opgenomen over de naleving van de principes van de Code Banken.

Het ICFG (IvO Center for Financial Law and Governance) is het multidisciplinaire onderzoekscentrum van Erasmus School of Law op het gebied van financieel recht en governance. Het ICFG heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, studenten en professionals bijeen te brengen om zo te komen tot een hoogwaardige uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen en andere partijen op de financiële markten. Het ICFG staat onder leiding van prof. mr. Hélène Vletter-van Dort en prof. mr. Steven Hijink.

In de ICFG-reeks worden publicaties opgenomen die de neerslag vormen van symposia, congressen en andere onderzoeksactiviteiten van het ICFG en de daaraan verbonden onderzoekers.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers, studenten en professionals op het gebied van financial law and governance.

Tijdschrift voor Compliance november 2015

recensie door professor emeritus mr A. Brack.

Bekijk de bijlage