Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Vernieuwingen in het civiele bewijsrecht

Vernieuwingen in het civiele bewijsrecht
  • Jaar van uitgave 2018
  • 62 pagina's
Auteur:mr. T.R.B. de Greve, dr. H.J.R. Kaptein en mr. drs. F.J.P. Lock
Reeks:Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (deel 39)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐545‐0 | paperback | 1e druk | € 28,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐934‐4 | digitaal boek | € 31,00

Op 24 november 2017 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats, met als onderwerp de vernieuwingen in het civiele bewijsrecht.

Als inleiders traden op:
- mr. T.R.B. de Greve (advocaat te Amsterdam);
- dr. H.J.R. Kaptein (rechtsfilosoof aan de Universiteit Leiden, auteur van onder meer het boek Legal Evidence and Proof);
- mr. drs. F.J.P. Lock (senior-raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, tevens onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen).

Dit deel in de serie van uitgaven van de NVvP bevat de neerslag van deze bijeenkomst.

Mr. J.J. Dammingh en mr. L.M. van den Berg (universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen respectievelijk stafjurist in de rechtbank Gelderland, tevens als onderzoeker procesrecht verbonden aan voormelde universiteit) hebben verslag gedaan van de discussie tijdens de vergadering.