Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Verbintenissenrecht & Ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht & Ondernemingsrecht
  • Jaar van uitgave 2013
  • 307 pagina's
Auteur:Robert Westra en Wim de Ruiter
Reeks:Recht in je opleiding
Rubrieken: Juridisch Ondernemingsrecht
Juridisch Verbintenissenrecht
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

De 5e druk wordt medio juli 2014 verwacht. Klik hier voor meer informatie.

Het belang van verbintenissen- en ondernemingsrecht voor de (rechts-) praktijk wordt aan de hand van eenvoudige, dagelijkse voorbeelden duidelijk gemaakt en stapsgewijs behandeld. De theorie van het verbintenissen- en ondernemingsrecht wordt verhelderd door middel van schema’s en voorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. De student kan uitgebreid oefenen aan de hand van vele kennisvragen, open vragen en meerkeuzevragen. Op deze manier ontwikkelt de student de vaardigheid om de verworven juridische kennis toe te passen in de vele oefenopgaven. Deze kennis- en toepassingsgerichte opzet van het boek sluit aan op het competentiegerichte onderwijs binnen het HBO.

Doelgroep

Deze uitgave is primair geschreven voor het hbo-onderwijs in het algemeen. Het boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht en kenmerkt zich door een heldere opbouw. Hierdoor is het zeer geschikt voor opleidingen waar het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht aan de orde komen, zoals (Algemene en Technische) Bedrijfskunde, SJD, logistieke opleidingen, Fiscale en Accountancy opleidingen, Facilitair management, Personeel en arbeid en andere economische richtingen. Voor onderwijsinstellingen is een docentenhandleiding met aanvullend materiaal binnekort beschikbaar.

Auteursinformatie

Wim de Ruiter en Robert Westra zijn als docent verbonden aan de opleiding Bedrijfskunde MER aan de faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.