Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Vademecum Notariaat 2018/2019

Vademecum Notariaat 2018/2019
  • Jaar van uitgave 2018
  • 524 pagina's
Redacteur:mr. E.H.F. Haantjes en mr. C.H.J. van der Meer
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐519‐1 | paperback | 1e druk | € 32,00

Vademecum Notariaat 2018-2019 bevat zowel de Wet op het notarisambt (Wna) als alle voor de notariële beroepsgroep geldende beleidsregels en verordeningen, als ook de bijgewerkte tekst van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
De teksten zijn bijgewerkt tot en met 28 februari 2018, zodat ook de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen in de Wna is verwerkt.

Het Vademecum Notariaat in boekvorm blijkt onverminderd gewenst bij zowel studenten als notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen.