Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Vaardig met recht

Vaardigheden voor juristen

Vaardig met recht
  • Jaar van uitgave 2011
  • 262 pagina's
Auteur:F. Fernhout, Jaap Hage en Bart Verheij
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Juridische vaardigheden
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐90‐8974‐477‐7 | paperback | 4e druk | € 31,50

In dit boek komen vaardigheden aan de orde die nuttig zijn bij het oplossen van juridische casus. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan het onderbouwen van een standpunt, het gebruik van bronnenmateriaal (met name wet, jurisprudentie en handboeken) en schriftelijke rapportage. Uitgangspunt van het boek is een methodische aanpak van casusoplossen. De kern van de methode bestaat uit drie stappen, te weten regelanalyse, voorwaardentoetsing en het afleiden van het rechtsgevolg. De vaardigheden worden in nauwe aansluiting bij juridische inhoud en praktische toepassing behandeld. Elk hoofdstuk bevat daarom vragen en opdrachten waarbij de vaardigheden kunnen worden toegepast.


Dit vaardighedenboek dient ter ondersteuning van het studieboek Recht, vaardig en zeker.

Doelgroep

Het boek wordt onder andere gebruikt door eerstejaarsstudenten voor het vak Inleiding recht aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht.

Auteursinformatie

Fokke Fernhout is universitair hoofddocent bij de capaciteitsgroep Grondslagen en methoden van het recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Maastricht University.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.