Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Vaardig met bestuursrecht. Het bestuursprocesrecht

Vaardig met bestuursrecht. Het bestuursprocesrecht
  • Jaar van uitgave 2009
  • 146 pagina's
Auteur:Henk Naves en M van Mourik
Reeks:Juridische vaardigheden
Rubrieken: Juridisch Juridische vaardigheden
Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐90‐8974‐090‐8 | paperback | 2e druk | € 28,00

Vaardig met bestuursrecht. Het bestuursprocesrecht biedt een praktische handreiking voor personen die vanuit hun opleiding of werk te maken hebben met het besluitvormingsproces door de overheid en de rechtsbescherming die daartegen kan worden ingeroepen. Het boek is in de eerste plaats bedoeld om studenten al tijdens hun opleiding met de praktijk van het bestuursprocesrecht te laten kennismaken: het legt uit hoe de Algemene wet bestuursrecht in de praktijk werkt. Het is ook geschikt voor bestuursrechtjuristen die sinds kort aan het werk zijn en die vanuit de werksituatie de rechtspraktijk moeten leren kennen. Dit boek behandelt in grote lijnen het bestuursprocesrecht in Nederland. Naast de theorie zijn er veel praktijkvoorbeelden met documenten opgenomen die zijn ontleend aan een concreet procesdossier bij een rechtbank.

Auteursinformatie

Henk Naves is rechter in de Rechtbank Breda. Marjan van Mourik vervult diezelfde functie in de Rechtbank Amsterdam. Beiden startten hun carrière in de rechtspraak met een benoeming tot (bestuursrechtelijk) rechterlijk ambtenaar in opleiding.