Bestel deze publicatie
annuleerbestel

UWV ontslagprocedure

Uitvoeringsregels en regelgeving

UWV ontslagprocedure
  • Jaar van uitgave 2016
  • 328 pagina's
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐281‐7 | paperback | 2e druk | € 55,50

Inclusief Wijziging Ontslagregeling en uitvoeringsregels per 1 juli 2016

Deze uitgave bevat de uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit is aangevuld met een compleet overzicht van de wet- en regelgeving die van toepassing is bij de uitvoering van de UWV ontslagprocedure.

De wettelijke ontslagtaak voor UWV is met de invoering van de Wet werk en zekerheid neergelegd in artikel 7:671a van het Burgerlijk Wetboek. De daarop gebaseerde ministeriële regelingen bevatten inhoudelijke toetsingscriteria (Ontslagregeling) en procedurevoorschriften (Regeling UWV ontslagprocedure). UWV geeft in de uitvoeringsregels nadere invulling van en uitleg aan regels en criteria in de Ontslagregeling.

De afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV biedt met deze uitgave brede en toegankelijke informatie voor alle bij ontslagprocedures betrokken partijen. Voor de praktijk van het arbeidsrecht vormt het een onmisbaar naslagwerk.