Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Universele werking voor niet-EU-insolventies?

NVRII preadvies 2016

Universele werking voor niet-EU-insolventies?
  • Jaar van uitgave 2017
  • 84 pagina's
Auteur:Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)
Reeks:Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rubriek: Juridisch Internationaal recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐420‐0 | paperback | 1e druk | € 26,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐762‐3 | digitaal boek | € 17,99 / $ 22,50 / £ 36,00

Op 10 november 2016 vierde de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) haar eerste lustrum. De jaarvergadering stond geheel in het teken van het preadvies van mr. dr. A.J. Berends: Universele werking voor niet-EU-insolventies?

In dit preadvies bespreekt Berends de gevolgen in Nederland van een insolventieprocedure die is geopend in een staat die geen lidstaat (meer) is van de Europese Unie. Gelet op de ‘Brexit’, een zeer actueel en belangrijk thema. Zowel de theorie als de huidige stand van het Nederlandse recht komt aan bod, waaronder natuurlijk ook de ‘Yukos-arresten’ van de Hoge Raad. In zijn preadvies licht Berends toe waarom hij de voorkeur geeft aan een wettelijke regeling gebaseerd op de UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency en op Titel 10 van het Voorontwerp Insolventiewet van de Commissie Insolventierecht.