Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Tekstuitgave Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Tekstuitgave Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  • Jaar van uitgave 2019
  • 330 pagina's
Auteur:Dineke de Groot en Pauline Ernste
Reeks:Tekstuitgaven
Rubriek: Juridisch Burgerlijk (proces)recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐689‐1 | paperback | 3e druk | ±€ 39,00
Verwacht 5 september 2019

Deze bundel bevat de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) na inwerkingtreding van onderdelen van de KEI-wetgeving.

In deze tekstuitgave is daarnaast de Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba opgenomen zoals die luidt na inwerkingtreding op 1 maart 2017. 

De tekst van in werking getreden bepalingen uit de KEI-wetgeving en de Spoedwet KEI is voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is dat dit artikelen zijn die door die wetten zijn gewijzigd of nieuw worden ingevoerd. 

Met deze tekstuitgave kunt u snel vertrouwd raken met de nieuwe systematiek van de civiele procedure en de regelgeving omtrent het digitaal procederen. Ook kunt u in deze tekstuitgave in één oogopslag zien welke bepalingen van toepassing zijn in procedures in feitelijke instanties, en welke in de cassatieprocedure.