Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Tekstuitgave Jeugdwet

Tekstuitgave Jeugdwet
  • Jaar van uitgave 2015
  • 259 pagina's
Auteur:Ronald Buitenhuis
Reeks:Tekstuitgaven
Rubriek: Juridisch Personen- en familierecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐068‐4 | paperback | 1e druk | € 24,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐301‐4 | digitaal boek | € 14,99

De Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelgeving

Met ingang van 1 januari 2015 is het stelsel van ondersteuning, hulpen zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen ingrijpend gewijzigd. Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet bestuurlijk en financieel verantwoordelijk geworden voor alle jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de organisatie van de advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de Jeugdwet kunnen gemeenten een regierol vervullen waar het jeugdhulp betreft en kan door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp de inzet van complexere (en duurdere) hulp worden verminderd. Tegelijkertijd is een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk rechtop zorg naar een stelsel op basis van een voorziening en plicht voor gemeenten (de jeugdhulpplicht).

Dit boek bevat de teksten van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet,de Regeling Jeugdwet en nagenoeg alle overige op de Jeugdwet gebaseerde regelgeving zoals deze luidden op 1 januari 2015. Deze handzame uitgave zal snel een vertrouwd plekje vinden op het bureau van eenieder die met enige regelmaat de Jeugdwet raadpleegt. Aan de hand van de inhoudsopgave vindt u snel de juiste wetgeving. De toegevoegde margeteksten geven een korte duiding van de betreffende bepalingen en helpen u bij het raadplegen van de artikelen.

Doelgroep

Studenten en professionals op het gebied van Jeugdrecht.

Auteursinformatie

Deze tekstuitgave is tot stand gebracht met medewerking van mr. R. (Ronald) Buitenhuis, wetgevingsjurist bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij schreef vanaf de eerste pennenstreek mee aan de teksten van de Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelgeving en maakte deel uit van de ambtelijke ondersteuning van de bewindspersonen bij de parlementaire behandeling van de Jeugdwet.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.