Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Strafrechtspleging in een digitale samenleving

Strafrechtspleging in een digitale samenleving
  • Jaar van uitgave 2017
  • 352 pagina's
Auteur:Wouter Stol en Litska Strikwerda
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐421‐7 | paperback | 1e druk | € 40,00

Wereldwijde kinderpornografienetwerken die door de politie worden opgerold, hacks die hele bedrijven platleggen en mensen die het slachtoffer worden van dating scams: dit is zomaar een greep uit de berichten die dagelijks in de media verschijnen over computercriminaliteit. Dit boek gaat over de maatschappelijke context, sociale mechanismen en de wet- en regelgeving die worden gebruikt om met deze nieuwe vorm van criminaliteit om te gaan. Het behandelt dit onderwerp afwisselend vanuit een klassiek juridisch, rechtssociologisch, criminologisch en rechtsfilosofisch perspectief.

Eerst komt aan bod welke invloed het ontstaan van het internet heeft gehad op onze maatschappij als geheel en criminaliteit in het bijzonder. Vervolgens behandelt dit boek basisbegrippen en -concepten die van belang zijn voor dit thema. Daarna geeft het een overzicht van de belangrijkste straf(proces)rechtelijke wet- en regelgeving die gedurende de afgelopen decennia in het leven is geroepen inzake computercriminaliteit. Uitgebreid aan bod komen drie  veelvoorkomende verschijningsvormen van computercriminaliteit, te weten: hacken, e-fraude en kinderpornografie. Tot slot krijgt aandacht hoe de politie computercriminaliteit bestrijdt en met welke belangrijke problemen zij daarbij te maken krijgt, zowel in praktisch als juridisch opzicht.

Doelgroep

Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor masterstudenten in de rechtswetenschappen. Maar het is bijvoorbeeld ook interessant voor masterstudenten in de sociale wetenschappen met interesse in vraagstukken op het gebied van normafwijkend gedrag en formele sociale controle, en voor professionals in de strafrechtspleging. Dit boek veronderstelt geen technische voorkennis. Het is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in actuele ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van criminaliteit en de strafrechtspleging.

Auteursinformatie

Wouter Stol is lector Cybersafety aan de NHL Hogeschool te Leeuwarden en de Politieacademie te Apeldoorn, en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit.

Litska Strikwerda is Universitair Docent Metajuridica aan de Open Universiteit.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.