Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Strafrecht actueel: getuigenverhoor

Leren wanneer u wilt!

Strafrecht actueel: getuigenverhoor
Auteur:mr. J.H.J. Verbaan
Reeks:Boom juridisch opleidingen
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_online http://www.boomjuridischopleidingen.nl/videos/260/Strafrecht-actueel-getuigenverhoor Bekijk

In deze cursus staat de regelgeving rondom het getuigenverhoor centraal. Er wordt uitgebreid ingegaan op de wettelijke criteria die in dit verband gelden. Bovendien worden die criteria ingevuld aan de hand van relevante jurisprudentie op het gebied van het horen van getuigen in de verschillende fasen van het strafproces. De cursus gaat tevens in op de verandering die Modernisering Strafvordering meebrengen op het gebied van het getuigenverhoor. Wat blijft hetzelfde, wat verandert en waar moet u in uw praktijk op gaan letten voor zover het gaat om het ondervragen van de getuigen.
 
De cursus geeft, naast het bieden van de juridische handvatten, ook inzicht in andere aspecten die samenhangen met het getuigenverhoor. Veel aspecten rondom het horen van getuigen zijn immers niet zozeer juridisch van aard maar vragen om een bredere, logische en empirisch-gerichte blik. Aan de hand daarvan worden ook een kritische blik geworpen op de voorgestelde regelingen.
 
De cursus beoogt u kennis en inzicht te verschaffen in de huidige en toekomstige juridische regelgeving inzake getuigen voor en tijdens de zitting. Tevens wordt aandacht besteed aan het motiveren van uw verzoek tot het horen van getuigen. Dat versterkt uw positie in het strafproces op het gebied van het oproepen en horen van getuigen.
 
Inclusief cursusmateriaal en tips & tricks van de docent.
 
Deze cursus is opgenomen in onze vernieuwde studio in HD-kwaliteit. Topkwaliteit gegarandeerd en u kiest zelf wanneer u de cursus wilt volgen! 

 
© Opname oktober 2018