Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Socialezekerheidsrecht voor de arbeidsrechtjurist

Leren wanneer u wilt!

Socialezekerheidsrecht voor de arbeidsrechtjurist
Auteur:mr. E. van Vliet
Reeks:Boom juridisch opleidingen
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_online http://www.boomjuridischopleidingen.nl/videos/256/Socialezekerheidsrecht-voor-de-arbeidsrechtjurist Bekijk

In deze video staan twee thema’s centraal die voor de arbeidsrechtjurist van belang zijn: de zieke werknemer en werkloosheid.

Met betrekking tot de zieke werknemer wordt allereerst stilgestaan bij de regeling in het BW: voorwaarden voor het recht op loondoorbetaling, het deskundigenoordeel, re-integratieverplichtingen en ontslag bij ziekte. Vervolgens wordt kort stil gestaan bij de Ziektewet (ZW) en Wet WIA: wanneer en onder welke voorwaarden komen de ZW/Wet Bezava/eigenrisicodragerschap en de Wet WIA in beeld?

Met betrekking tot het onderwerp werkloosheid ligt de nadruk op de verplichtingen die een verzekerde in geval van werkloosheid heeft en waar in de beroepspraktijk bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst rekening mee dient te worden gehouden. Belangrijke onderwerpen in dit verband zijn verwijtbare werkloosheid en verplichtingen met betrekking tot passende arbeid.

Gedurende de cursus zal de actuele rechtspraak met betrekking tot de verschillende onderwerpen worden besproken, zodat u na het volgen van de cursus weer helemaal up to date bent!

Deze cursus is opgenomen in onze vernieuwde studio in HD-kwaliteit. Topkwaliteit gegarandeerd en u kiest zelf wanneer u de cursus wilt volgen!

© Opname oktober 2018