Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig

Een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze

Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig
  • Jaar van uitgave 2016
  • 176 pagina's
Auteur:Marc Simon Thomas, Petra van Kampen, Leonie van Lent, Marie-Jeanne Schiffelers, Philip Langbroek en Judith van Erp
Reeks:Montaigne reeks (deel 4)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐282‐4 | paperback | 1e druk | € 33,50

Sinds 2011 wordt via de ZSM-werkwijze opgetreden tegen veelvoorkomende criminaliteit. Eerst in pilots, daarna landelijk als standaardwerkwijze. De aanleiding hiervoor was de maatschappelijke urgentie van het aanpakken van de (te) lange doorlooptijden bij de afhandeling van strafzaken. Verondersteld werd dat met een snelle(re) afhandeling doelmatiger en effectiever zou kunnen worden opgetreden. De ambities van de ZSM-werkwijze zijn gebundeld in drie doelstellingen ‘Snel’, ‘Betekenisvol’ en ‘Zorgvuldig’.

Dit boek betreft een tussenevaluatie van die ZSM-werkwijze. Het analyseert hoever de implementatie daarvan in de strafrechtketen is gevorderd en welke resultaten deze werkwijze oplevert in relatie tot de drie doelstellingen ‘Snel’, ‘Betekenisvol’ en ‘Zorgvuldig’. Vervolgens wordt ingegaan op het spanningsveld dat ontstaat tussen de rechtsstatelijke eisen die aan de ZSM-werkwijze worden gesteld enerzijds en haar beoogde maatschappijgerichte effecten anderzijds.

Doelgroep

Dit is het meest volledige kritisch-analytisch en historisch overzicht van de ZSM-werkwijze dat tot nu toe is verschenen. Het is in eerste instantie geschreven voor beleidsmakers, maar deze uitgave is ook interessant voor (strafrecht)juristen, ZSM-professionals en studenten.