Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Slachtoffers en straf

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie (leerstoel Leo Polak) aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 27 oktober 2015

Slachtoffers en straf
  • Jaar van uitgave 2016
  • 44 pagina's
Auteur:J.M. ten Voorde
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐197‐1 | paperback | 1e druk | € 14,50

Als het aan de minister van Veiligheid en Justitie ligt, wordt het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces verder uitgebreid. Een wetsvoorstel met die strekking ligt ter beoordeling bij de Eerste Kamer. Indien het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd en tot wet wordt vergeven mogen slachtoffers en nabestaanden niet alleen verklaren over de gevolgen van een ernstig strafbaar feit, zij mogen dan ook een opinie geven over de op te leggen straf. Daarbij kunnen zij hun opinie onderbouwen, bijvoorbeeld met behulp van de vergeldingstheorie. Moet de rechter bij het bepalen van de (hoogte van de) straf een op vergelding gestoelde opinie centraal stellen? Na bespreking van kernbegrippen uit de vergeldingstheorie (leed, gelijkheid en proportionaliteit) concludeert Ten Voorde dat de opinie van slachtoffers en nabestaanden over de op te leggen straf wel van belang is, maar niet centraal mag staan bij het bepalen van de straf.

Auteursinformatie

Jeroen ten Voorde is bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie (leerstoel Leo Polak) aan de Rijksuniversiteit Groningen en universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden.

Trema oktober 2016

recensie door R.C.P. Haentjens, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam, bijzonder hoogleraar financieel strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam en eindredacteur van Trema.

Bekijk de bijlage