Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Schadevoorkomingsplicht

Rapportage over de mogelijkheden van de schadevoorkomingsplicht via het aansprakelijkheidsrecht in het kader van het programma Bewust Omgaan met Veiligheid

Schadevoorkomingsplicht
  • Jaar van uitgave 2017
  • 104 pagina's
Auteur:Anne Keirse
Reeks:Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) (deel 11)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐443‐9 | paperback | 1e druk | € 37,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐803‐3 | digitaal boek | € 24,99

Schade voorkomen is beter dan schade vergoeden. Een schadeveroorzakend feit leidt immers tot onomkeerbare gevolgen, die met schadevergoeding niet worden teruggedraaid. Bovendien is schadevergoeding voor de één, financieel verlies voor de ander; schadevergoeding is louter schadeverplaatsing. Schade voorkomen heeft werkelijk zin. Daarop zouden de politiek en de rechtspraktijk moeten inzetten. Dat is de boodschap van dit boek. Het belicht dat het aansprakelijkheidsrecht niet alleen achteraf bepaalt wanneer schade moet worden vergoed, maar ook vooraf aanwijst in welke gevallen schade voorkomen dient te worden. Het vizier zou, in het belang van alle betrokken partijen en de maatschappij, minder gericht moeten zijn op de secundaire, achteraf opkomende, schadevergoedingsplicht en juist meer op nakoming van de zogenaamde schadevoorkomingsplicht: de primaire plicht een ander niet zonder recht schade te berokkenen. Dit boek behandelt de aard, de inhoud en de draagwijdte van de schadevoorkomingsplicht en geeft hiervan diverse praktijkvoorbeelden. Het wil daarmee de bouwstenen aanreiken om te realiseren dat partijen de juiste rollen en verantwoordelijkheden voor veiligheid en leefbaarheid op zich nemen of toebedeeld krijgen.