Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Schadebegroting in letselschadezaken

Schadebegroting in letselschadezaken
  • Jaar van uitgave 2017
  • 158 pagina's
Redacteur:F.T. Oldenhuis en H. Vorsselman
Reeks:Groningen Centre for Law and Governance
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐422‐4 | paperback | 1e druk | € 37,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐765‐4 | digitaal boek | € 24,99

De Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde op 3 oktober 2016 voor de tiende keer het Gronings Letselschadecongres. In zijn openingswoord wees de voorzitter Prof. mr. F.T. Oldenhuis erop hoezeer het onderwerp Schadebegroting anno 2017 in de rechtspraktijk voorwerp van debat is. Prof. mr. T. Hartlief, advocaat-generaal bij de Hoge Raad , zette de toon in: Begroting van personenschade: de (on)begrensde mogelijkheden van art. 6:97 BW. Gaat het in het aansprakelijkheidsrecht werkelijk alleen om schadevergoeding? Gaat het niet ook, misschien zelfs wel primair, om herstel?, zo vroeg hij zich af.
Prof. mr. M.A. Loth zette dat debat voort in: Herstel in wat? Over de vergoeding van letselschade. Het gaat er niet primair om dat het slachtoffer wordt gebracht (lees: hersteld) in de vermogenspositie van vóór het ongeval, maar of het slachtoffer met zijn of haar capaciteiten na het ongeval een naar eigen inzichten waardevol leven kan leiden, aldus Loth.
Mr. R.M.J.T. van Dort, Kun je rekenen op de dag van morgen? gaf de aanwezigen inzicht in het complexe berekenen van toekomstschade. De schade dient volledig en concreet te worden vergoed. Bij vergoeding in de vorm van een bedrag ineens spelen vele factoren een rol, zoals rente, inflatie, belastingschade, etc. Van Dort toont zich hier de specialist.
Mr. J.G. Keizer (SAP Advocaten) en mr. P. Oskam (advocaat bij Kennedy Van der Laan), debatteerden op een bevlogen wijze over waarheidsvinding en fraudebestrijding. Het staat de verzekeraar niet zomaar vrij om in het kader van de claim via internet informatie over het slachtoffer te verzamelen. Daarvoor moet een goede grond aanwezig zijn, en het onderzoek zelf moet ook doelmatig en proportioneel zijn, aldus de auteurs. Actueel dus!
Bij het Gronings Letselschadecongres is het laatste woord aan de rechter. Dit jaar sprak mr. H. de Hek, senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, over theoretische en praktische wijsheid, en over geluk. Hij gaf de aanwezigen stof tot nadenken over het belang van vergoeding enerzijds, en het belang van herstel, autonomie en zelfredzaamheid anderzijds.
De referaten worden – traditiegetrouw – aangevuld met een tweetal externe bijdragen:
– de bijdrage vanuit de studierichting Aansprakelijkheid en Verzekering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; ditmaal verzorgd door F.F.Anker, J. Duarte en M.C.Samson: Uitkering voor personenschade: som ineens of periodiek?
– de fraai geschreven Uitleiding door mr. A.H. Blok, advocaat bij BVD-advocaten Veenendaal.

Auteursinformatie

Prof. mr. T. Hartlief is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden; tevens hoogleraar privaatrecht Universiteit Maastricht.
Prof. mr. M.A. Loth is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht, aan Tilburg University.
Mr. R.M.J.T. van Dort is directeur bij Van Dort Letselschade te Maastricht.
Mr. J.G. Keizer is advocaat bij SAP Advocaten te Amersfoort.
Mr. P. Oskam is advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.
Mr. H. de Hek is senior raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
F.F. Anker, J. Duarte en M.C. Samsom waren ten tijde van het congres studenten van de master Aansprakelijkheid en Verzekering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en zijn inmiddels afgestudeerd.
Mr. A.H. Blok is advocaat bij BVD-advocaten in Veenendaal.