Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht

Samen werken is samen de klos?

Sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht
  • Jaar van uitgave 2019
  • 352 pagina's
Auteur:T.R. Bleeker, M.C.C. van Overbeek, O.E.S. Dusée, M. van der Linden, J. Winkels, M.J. Hornman, M.M.W. van Gils
Reeks:Jonge VAR (deel 17)
Rubriek: Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐607‐5 | paperback | 1e druk | € 39,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐999‐3 | digitaal boek | € 39,00

De Jonge VAR 2018 stond in het teken van feitelijk leidinggeven en bestraffende sancties in het bestuursrecht bij samenwerkingsverbanden. Wanneer is een leidinggevende bijvoorbeeld persoonlijk aansprakelijk voor gedragingen van ‘zijn’ rechtspersoon en wanneer kan een moedermaatschappij worden aangesproken op door haar dochteronderneming begane overtredingen? Kort en goed: betekent samen werken ook samen de klos zijn? Deze en andere vragen komen aan de orde in de preadviezen die hierna zijn opgenomen en die tijdens een drukbezochte vergadering op 9 november 2018 ten kantore van Stibbe geanimeerd zijn besproken.

De preadviezen beogen het thema vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en zijn ook geschreven door auteurs met verschillende professionele achtergronden.