Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Regulering van reclame voor receptgeneesmiddelen

Regulering van reclame voor receptgeneesmiddelen
  • Jaar van uitgave 2018
  • 1086 pagina's
Auteur:Mirjam de Bruin
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐474‐3 | paperback | 1e druk | € 94,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐840‐8 | digitaal boek | € 62,50

De relatie tussen farmaceutische bedrijven en voorschrijvers van geneesmiddelen is een maatschappelijk gevoelig thema. Om ongewenste beïnvloeding te voorkomen worden strenge eisen gesteld aan reclame voor receptgeneesmiddelen. Deze eisen hebben betrekking op hetgeen over geneesmiddelen mag worden gecommuniceerd en op financiële relaties met een verkoopbevorderende doelstelling.

De regelgeving voor reclameuitingen en gunstbetoon is vastgelegd in meerdere bronnen. Dit boek bevat een uitvoerige beschrijving van de Europese en Nederlandse wetgeving voor reclame voor receptgeneesmiddelen en de zelfregulering zoals uitgewerkt in de Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Tevens wordt een compleet overzicht gegeven van de jurisprudentie van de (bestuurs)rechter en van de uitspraken en adviezen van de CGR Codecommissie. Daarvoor zijn onder meer de door de Minister van VWS opgelegde bestuurlijke boetes geanalyseerd. Ook wordt ingegaan op het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de CGR en de onderlinge samenwerking daarbij.

Dit boek is van waarde voor juristen, toezichthouders, farmaceutische bedrijven en eenieder die zich wil verdiepen in de regels voor geneesmiddelenreclame en de toepassing daarvan in de praktijk.

Auteursinformatie

Mirjam de Bruin is ruim dertig jaar als juridisch adviseur actief op het gebied van het gezondheidsrecht. Sinds 2007 is zij als medeoprichtster werkzaam bij Schutjens de Bruin, een advieskantoor dat onder meer gespecialiseerd is in de regelgeving voor farmaceutische en medische producten. Zij heeft uitgebreide ervaring met de wetgeving en zelfregulering voor geneesmiddelenreclame en de toepassing daarvan in de praktijk.