Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Recidive en nazorg

Onderzoek onder oud-bewoners van Exodus, DOOR, Moria & Ontmoeting

Recidive en nazorg
  • Jaar van uitgave 2010
Auteur:Sigrid van Wingerden, Daphne Alberda, Martin Moerings, Bouke Wartna en Johan van Wilsem
Reeks:E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek (deel 181)
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

Nazorgorganisaties voor (ex-)gedetineerden richten zich op hulp bij het vinden van een woonruimte en een baan, bij het omgaan met geld, bij het herstellen of opbouwen van relaties met vrienden en familie, en bij het nadenken over datgene wat het leven zin geeft. Met het programma wordt beoogd de bewoners te resocialiseren en recidive te verminderen. Een belangrijke vraag is daarom hoe het gesteld is met de recidive onder de oud-bewoners van de nazorgorganisaties Exodus Nederland en de Stichtingen DOOR, Moria en Ontmoeting. Recidiveren zij minder dan andere ex-gedetineerden?

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat twee jaar na het verlaten van Exodus of een van de andere nazorgorganisaties 49% van de oud-bewoners gerecidiveerd heeft. Dat is minder dan het algemene recidivepercentage van alle ex-gedetineerden, dat 55% bedraagt.

De recidivecijfers van de oud-bewoners van de nazorgorganisaties kunnen echter niet zomaar vergeleken worden met die van de totale populatie exgedetineerden, omdat de oud-bewoners een bepaalde selectie van alle exgedetineerden vormen. Daarom is de recidive van de oud-bewoners ook vergeleken met de recidive die verwacht kon worden op basis van enkele statische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd en aantal eerdere veroordelingen. Voor alle nazorgorganisaties blijkt de verwachte recidive hoger te liggen dan de algemene recidive onder alle ex-gedetineerden. Dit betekent dat de bewoners van de nazorgorganisaties ‘zwaarder’ zijn dan de gemiddelde ex-gedetineerde.

De oud-bewoners van alle vier de nazorgorganisaties blijken 9% minder gerecidiveerd te hebben dan op grond van hun achtergrondkenmerken mocht worden verwacht. Daarnaast is de recidive lager naarmate bewoners langer aan het programma deelnamen. Hoewel alternatieve verklaringen niet uitgesloten zijn, kunnen de resultaten worden opgevat als een aanwijzing dat de interventies van de nazorgorganisaties een gunstig effect hebben.