Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Rechtspraak Wwz 2015-2016

Overzicht, selectie en analyse van een jaar Wwz-rechtspraak

Rechtspraak Wwz 2015-2016
  • Jaar van uitgave 2016
  • 329 pagina's
Redacteur:B. Barentsen, H.L. Doorn en Yvonne Erkens
Reeks:Boom Jurisprudentie en documentatie
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐269‐5 | paperback | 1e druk | € 32,50

Het arbeidsrecht is door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend gewijzigd. De parlementaire geschiedenis laat sommige belangrijke vragen over de nieuwe wet onbeantwoord. Het is aan de rechtspraktijk om deze vragen verder in te vullen. Deze bundel geeft een overzicht van de door de rechter gegeven invulling in het ‘eerste jaar’ Wwz-rechtspraak. De bundel bevat een overzicht, selectie en analyse van deze rechtspraak.

Per gerechtelijke instantie kan worden gezocht in de gepubliceerde uitspraken, onderverdeeld in zeven categorieën: concurrentiebeding, aanzegverplichting, opzegging (inclusief ontslag op staande voet), procesrecht,  ontbindingsverzoeken door werkgever, ontbindingsverzoeken door werknemer en beëindiging met wederzijds goedvinden. Vervolgens worden deze categorieën in drie rubrieken behandeld. De eerste rubriek bestaat uit een selectie van de meest exemplarische uitspraken. De tweede rubriek bevat de – soms nog voorlopige en tentatieve lijnen – in de jurisprudentie. Tot slot bestaat de derde rubriek uit een register waarin een chronologisch overzicht én een korte samenvatting van de uitspraken per gerechtelijke instantie zijn opgenomen.

Dit overzicht van een (ruim) jaar Wwz-rechtspraak draagt bij aan verheldering van het nieuwe recht en is van praktisch nut voor rechters en rechtshulpverleners die met de Wwz moeten werken, alsmede voor hbo- en wo-studenten arbeidsrecht.

Voor meer actuele uitgaven over arbeidsrecht, kijkt u op www.oogvoorarbeidsrecht.nl.

Auteursinformatie

Barend Barentsen is hoogleraar, Yvonne Erkens universitair hoofddocent en Henrick Doorn student-assistent bij de afdeling sociaal recht aan de Universiteit Leiden.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.