Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Rechtspersonen naar privaatrecht

Rechtspersonen naar privaatrecht
  • Jaar van uitgave 2019
  • 234 pagina's
Auteur:Kid Schwarz
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Rubriek: Juridisch Algemeen
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐472‐9 | 1e druk | ±€ 30,00
Verwacht 15 augustus 2019

In dit boek wordt ingegaan op de structuur en het functioneren van de privaatrechtelijke rechtspersonen van Boek 2 BW. Er is, naast een beperkt historisch perspectief, aandacht voor de organen van de rechtspersoon, hun positie, taken en bevoegdheden alsook de besluitvorming van die organen, die de wil van de rechtspersoon bepaalt. Bijzondere aandacht wordt besteed aan bestuur en beleid in de rechtspersoon, het onderscheid tussen besluiten en beslissingen en de mogelijke vernietiging daarvan, alsook aan de vertegenwoordiging. Tenslotte is er aandacht voor de ontbinding en de vereffening van rechtspersonen. Het boek is een bewerking, modernisering en uitbreiding van de Inleiding Rechtspersonenrecht van de hand van Den Tonkelaar uit 1988, dat indertijd is verschenen bij Samsom HD Tjeenk Willink.

Doelgroep

Het boek is geschikt voor de juridische student, maar is ook goed bruikbaar voor de juridisch praktizijn, ook door de uitgebreide en toegesneden literatuur- en jurisprudentieverwijzing die per onderwerp wordt gepresenteerd.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.